Додаток 1

Заява-приєднання
до договору про надання послуг з опалення місць загального користування

Ознайомившись з умовами договору про надання послуги з опалення місць загального користування (далі – Договір), на веб-сайті КП «Благоустрій Крюківщини» http://blagoustriy-kryk.com.ua приєднуюсь до Договору про надання послуг з опалення місць загального користування з КП «Благоустрій Крюківщини», з такими нижченаведеними даними.

1.Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я по батькові ____________________________________________________________________________
ідентифікаційний номер (ІПН/код згідно з ЄДРПОУ) _________________________________________
адреса __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
номер телефону ________________________________________________________________________
адреса електронної пошти _________________________________________________

2) адреса приміщення споживача:
вулиця ____________________________________
номер будинку __________ номер квартири (приміщення) _______
населений пункт __________________________________________________
район:___________________________________________________________
область: _________________________________________________________
індекс __________________________;
3) опалювана площа приміщення споживача – ___________ кв. метрів;

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

______________
(дата) _________________________
(особистий підпис) ______________________
(П.І.Б. Споживача)

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

Категорії: Всі новини